1085/1988

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1988

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa fastigheter, fastighetsdelar och andra registerenheter från Jyväskylä landskommun till Jyväskylä stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Jyväskylä landskommun överförs till Jyväskylä stad

1) följande fastigheter i sin helhet:

i Jyväskylä by Pakkolunastettu alue 1:170, Pakkolunastettu alue 1:171, Peltola 1:540, Pakkolunastettu alue 2:230, Pakkolunastettu alue 17:126, Pakkolunastettu alue 17:127, Pakkolunastettu alue 17:128, Kumpula 17:501 och Arvola 63,

2) en del av följande fastigheter:

i Jyväskylä by Häyrylä 1:627, Jokiranta 1:1199, Rautatiealue 1:1200, Nakkipuisto 1:1216, Rautatiealue 2:5, Rautatiealue 2:14, Kirkkomäki 2:291, Maantiealue 2:320, Tallila 2:341, Jokivieru 17:17, Häyrylä 17:633, Kalliomäki 71 och Äijälä skifteslags samfällda vattenområde; samt

3) andra registerenheter:

den allmänna vägen 0:6112 och en del av den allmänna vägen 0:9.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 24 november 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.