1078/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om Depåbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att förvara och tillhandahålla material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek finns Depåbiblioteket som är underställt undervisningsministeriet.

Depåbiblioteket kan genom förordning också ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde.

2 §

Depåbiblioteket har en direktion om vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

3 §

Depåbiblioteket har rätt att ta emot donationer och testamenten som främjar dess syften.

4 §

Det material som överförs till Depåbiblioteket övergår i bibliotekets ägo och besittning.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 138/88
Kulturutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 140/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.