1071/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av 22 § lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87) som följer:

22 §

På skyddat arbete tillämpas dock fortfarande 1-4, 22, 22 a, 22 c och 22 d §§ lagen om invalidvård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 152/88
Socialutsk. bet. 24/88
Stora utsk. bet. 154/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.