1070/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 16 § 3 mom. lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården, sådant det lyder i lag av den 29 december 1983 (1118/83), som följer:

16 §

Statsandelen beräknas kommunvis på grundval av de i lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (649/85) nämnda bärkraftsklasserna som följer:

Kommunens bärkraftsklass Statsandel i procent av kostnaderna
1 66
2 62
3 57
4 53
5 50
6 46
7 43
8 39
9 35
10 29

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1990.

Lagen tillämpas då statsandelen beräknas för 1989 och 1990.

Regeringens proposition 194/88
Socialutsk. bet. 27/88
Stora utsk. bet. 172/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.