1063/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av 1 och 5 §§ förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 § förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 20 augusti 1982 (638/82), ett nytt 4 mom. och till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Utan hinder av vad som ovan sägs har staden förköpsrätt vid köp av fastigheter som finns i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer.

5 §

Utan hinder av 1 mom. 1 punkten har Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer förköpsrätt, om fastighetens eller fastigheternas sammanlagda areal är större än 3 000 kvadratmeter.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 98/88
Andra lagutsk. bet. 15/88
Stora utsk. bet. 183/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.