1062/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av 53 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 53 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 5 augusti 1977 (609/77), ett nytt 4 mom. som följer:

53 §

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan statsrådet bevilja Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer tillstånd att lösa in områden som i en av stadsfullmäktige godkänd generalplan har anvisats för bostadsbyggande eller därtill anslutet samhällsbyggande. Området kan även omfatta rekreations- och skyddsområde.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 98/88
Andra lagutsk. bet. 15/88
Stora utsk. bet. 183/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.