1033/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av 6 § förordningen om avgifter inom folkbokföringens lokalförvaltning

På föredragning av inrikesministern ändras 6 § 1 punkten förordningen den 26 mars 1982 om avgifter inom folkbokföringens lokalförvaltning, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 21 november 1986 och den 6 november 1987 (848/86 och 820/87), som följer:

6 §

För utgivna uppgifter uppbärs följande avgifter:

1) På grundval av befolkningsregistret eller därtill hörande handlingar utfärdat
a) ämbetsbevis i vilket antecknats uppgifter om en person samt dennes make, föräldrar och barn 8 mk
samt för varje släktled därutöver 8 mk
b) annat intyg, utdrag eller transumt eller annan avskrift, förteckning, anmälan eller obestyrkt fotostatkopia eller uppgift antecknad på handling som tillställts registerbyrån 8 mk / person


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.