974/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag, sådant det lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer:

5 §

Bostadsbidragets storlek är 80 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifterna som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen, vilken beror på bostadens läge, hushållets storlek och det sammanlagda antal skattören som påförts dem som hör till hushållet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 132/88
Socialutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 123/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.