955/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen, sådant det lyder i lag av den 23 december 1982 (1007/82), som följer:

5 §

Vid arbetsdomstolen finns utom tjänsterna som president och arbetsdomstolsråd en eller flera sekreterartjänster.Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 87/88
Andra lagutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 107/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.