954/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 293 a § lagen om skifte

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 293 a § 4 mom. lagen den 14 december 1951 om skifte, sådant det lyder i lag av den 2 mars 1979 (263/79), samt

ändras 293 a § 3 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

293 a §

Extraordinarie jordrättsdomare och jordrättsingenjörer har rätt till avlöning på samma grunder som ordinarie jordrättsdomare och jordrättsingenjörer. Om en extraordinarie jordrättsdomare eller jordrättsingenjör redan innehar en statstjänst, befrias han från att sköta den under den tid för vilken han har blivit utnämnd till jorddomstolen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 86/88
Andra lagutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 106/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.