949/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 79 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 79 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

79 §

Utan hinder av 1 mom. kan likväl underhållsbidrag som skall betalas till make eller barn eller såsom skadestånd till barn mätas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.