948/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 118 och 123 §§ lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 118 § 3 mom. lagen den 12 maj 1933 om försäkringsavtal (132/33) och

ändras 123 § som följer:

123 §

Kostnadsersättningar som betalas med stöd av olycksfalls- eller sjukförsäkringsavtal får inte mätas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.