947/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 22 § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) som följer:

22 §

Ersättning som enligt denna lag eller enligt lagen om ansvarighet vid trafik med motorfordon betalas för sveda och värk, lyte och annat bestående men eller för sjukvårdskostnader, begravningskostnader eller andra kostnader som beror på personskada får inte mätas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.