940/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 19 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 a § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant det lyder i lag av den 22 november 1963 (525/63), som följer:

19 a §

Pension enligt denna lag får inte utan pensionsanstaltens samtycke överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt. Begravningsbidrag och annan kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.