936/1988

Given i Helsingfors den 11 november 198

Förordning om ändring av den prislista som utgör bilaga till förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras den prislista som utgör bilaga till förordningen den 18 oktober 1985 om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet (817/85), sådan den lyder i förordningen den 18 december 1987 (1045/87), som följer:

PRISLISTA

UNDERSÖKNING PRIS
Actinomyces, odling 193
F-Adenovirus antigen 34
S-Alaninaminotransferas 34
S-Albumin 34
S-Alfa-1-antitrypsin 65
S-Alkalisk fosfatas 34
B-Alkoholbestämning 200
B-Alkoholbestämning och tillbakaräkning 230
B-Alkoholbestämning och/eller teoretiskt utlåtande 375
S-Amikacin 65
S-Antistafylolysin 18
S-Antistreptolysin 18
S-Asetazolamid 95
S-Aspartataminotransferas 34
S-Aspergillus antikroppar 18
Autovaccin 535
Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel 185
Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel 95
Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel 185
Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel 95
Bakterie, artbestämning, aeroba bakterier 147
Bakterie, artbestämning, anaeroba bakterier 285
Bakterie, färgning 34
U-Bakterie, odling på objektglas 65
U-Bakterie, differentierat system 45
F-Bakterie, odling 1 (salmonella, shigella, yersinia, campylobakterie) 168
F-Bakterie, odling 2 (Cl. difficile, St.aureus, jäst) 168
PU-Bakterie, odling 1 (aspirationsvätskeprover) 168
PU-Bakterie, odling 2 (ytvar, hud- m.fl. prover) 95
LI-Bakterie, odling 125
B-Bakterie, odling 125
EX-Bakterie, odling 168
Bang, se Brucella
S-Barbiturater (kval) 65
U-Barbiturater (kval) 65
S-Barbiturater 95
S-Benzodiazepiner 125
U-Benzodiazepiner (kval) 65
S-Bilirubin 25
S-Bilirubin, konjugerat 34
S-Brucella antikroppar 45
S-C-reaktiv protein 45
S-Chlamydia antikroppar (CF) 45
Chlamydia trachomatis, påvisning av antigen 110
Chlamydia trachomatis, odling 110
F-Clostridium difficile, odling 95
E-Coombs, direkt (polyvalent serum) 25
S-Difenylhydantoin 65
Vaccin mot difteri, för fullvuxna
10 x 1 dos 12
5 x 10 doser 40
Difteri, artbestämning 125
S-Difteri, antikroppar 260
Difteri, odling 65
S-Digoxin 95
S-Disopyramid 95
S-DNA, antikroppar IF 45
F-Enteropatogen E.coli, odling 45
F-Enteropatogen E.coli, typning 125
NS-Eosinofiler från slemhinnor 34
EX-Eosinofiler 34
S-Etosuximid 65
S-FTA-ABS-IGM (misstanke om kongenital inf. under 3 mån.) 95
S-Fenobarbital 65
S-Follikelstimulerande hormon 168
Fotometrisk bestämning av läkemedel 65
S-Gentamycin, haltbestämning 65
F-Giardia 45
S-Gliadin, antikroppar IgA, IgG 95
S-Glutamyltransferas 34
Gonokockodling 1 (u, c, r; 1 prov) 34
Gonokockodling 2 (u, c, r; 2 prover) 63
Gonokockodling 3 (u, c, r; 3 prover) 95
PS-Gonokock, odling 65
Gonokock, differentierat system 34
S-Gonokock, antikroppar (Kristensens) 34
Haemophilus influenzae, typbestämning 34
S-Sur fosfatas, prostata 155
S-Haptoglobin 95
S-Herpes simplex antikroppar (CF) 45
Jäst, odling 34
Vaccin mot kikhosta 10 x 1 dos 15
HI-virusantigen, påvisning 180
S-HI-virus, antikroppar 75
HI-virus, odling 400
HIV-bekräftelsetest 600
S-Farmarlunga antikroppar 65
S-Hydroxiklorokin 65
Hygienprover, odling 65
Hypotyreosscreening, se Tyreotropin i navelserum
U-Immunelektrofores, även fria lätta kedjor 95
S-Immunelektrofores 95
S-Immunglobulinklasserna G,A,M 95
LI-Immunglobulin G/albumin, bestämning av förhållandet 125
S-Immunglobulin A 34
S-Immunglobulin G 34
S-Immunglobulin M 34
U-Immunglobulin, lätta kedjor 95
B-Faderskapsundersökning, omfattande 870
B-Faderskapsundersökning, mindre omfattande 440
Fenytoin, se Difenylhydantoin
Sporampuller, se Steriliseringskontroll (ånga)
Sportrådar, se Steriliseringskontroll (värme/gas)
Gaskromatografisk läkemedelsbestämning 125
Dubbelvaccin 10 x 1 dos 15
S-Kalium 25
DU-Kalium 25
FS-Kalcium 34
DU-Kalcium 34
F-Campylobacter, odling 45
S-Karbamazepin 65
S-Kardiolipin antikroppar 18
LI-Kardiolipin antikroppar 18
S-Kinidin 65
S-Klonazepam 95
S-Klorokin 65
F-Kolera, odling 65
FS-Kolesterol, high density lipoprotein 65
Kolinesteras se Pseudokolinesteras
Trippelvaccin 5 x 10 doser 88
S-Komplement C3 45
S-Komplement C4 45
U-Choriongonadotropin (kval) 34
S-Kortisol 125
DU-Kortisol, ej konjugerat 125
S-Kryoprecipitats analys 65
LY-Vävnadsantigen 980-1640
LY-Vävnadsantigen B27 440
P-Köldagglutinat 18
Vaccin mot tyfus 1 x 10 doser 17
Legionella, typning 250
Legionella, odling 195
S-Mjölk antikroppar 34
S-Leptospira antikroppar 95
S-Lidokain 95
Läkemedel i trafiken, läkemedels-narkotikaundersökning jämte utlåtande 620
Likvorodling, se LI-Bakterie, odling
S-Listeria, antikroppar 45
Listeria, odling 95
S-Litium 34
S-Luteiniserande hormon 168
LY-Lymfocyt T-subklasserna 540-1320
B-Lymfocyter, blandodling 980
B-Lymfocyternas ConA-stimulering 330
B-Lymfocyternas PHA-stimulering 330
B-Lymfocyternas PWM-stimulering 330
B-Lymfocyternas mitogenstimulering 330
B-Lymfocyternas oidiomycin-stimulering 330
B-Lymfocyternas PPD stimulering 330
B-Lymfocyternas tularemiantigen-stimulering 330
U-Läkemedelsscreening (kval) 245
Läkemedelutlåtande, teoretiskt 245
F-Maskägg (kval) 18
S-Magnesium 34
DU-Magnesium 34
MBC-bestämningar
se Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel
se Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel
S-Mexiletin 95
Meningokock, typning 34
MIC-bestämningar
se Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel
se Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel
S-Multikanalundersökning 65
S-Mononukleosantikroppar, absorberat 45
FS-Mononukleosantikroppar (kval) 18
S-MPR-antikroppar 185
S-Mykoplasma antikroppar (CF) 45
Varodling
se PU-Bakterie, odling 1
se PU-Bakterie, odling 2
S-Natrium 25
DU-Natrium 25
S-Natriumvalproat 65
Vätskekromatografisk läkemedelsundersökning 125
S-Netilmycin, haltbestämning 65
Svalgodling, se PS-Streptokock, odling
S-Nitrazepam 95
Nocardiaodling 370
Tunnskiktskromatografisk läkemedelsundersökning 65
Rättserologisk sekretorbestämning 320
Rättserologisk bestämning av spermafläck 370
F-Parasiter 95
Paul-Bunnel, se Mononukleos
S-Pertussis antikroppar 34
Pertussis, odling 95
S-Fläcktyfus antikroppar 45
Pneumokock, typning 125
S-Polio antikroppar 200
S-Primidon 65
S-Progesteron 115
S-Prokainamid 95
S-Protein 25
Proteinkväve (Kjeldahl) 143
S-Pseudokolinesteras 65
Pyrogentest (protein) 1230
Pyrogentest (vatten) 650
Graviditetstest, se Choriongonatropin
S-Rabies antikroppar 150
FS-Reumafaktor (kval) Latex 18
FS-Reumafaktor, Waaler-Rose 18
FS-Reumafaktor, Waaler-Rose, Latex 34
Vacciner, expeditionsavgift 25
Vaccination, åtgärdsavgift (inkluderar inte avgiften för vaccinet) 38
F-Rotavirus antigen 34
S-Salmonella antikroppar (Widal) 45
F-Salmonella, odling 45
F-Shigella, odling 45
Svamp, artbestämning 168
Svamp, nativpreparat 25
Svamp antikroppar 65
Svamp, odling 65
SK-Svamp, odling 65
PU-Svamp, odling 115
Svamp, färgning 25
S-Påssjukevirusantikroppar, CF och HIG45 - neutralisation 150
Stafylokock, fagtypning 65
H-Sterilitetstest (per parti) 310
H-Sterilitetstest (per st.) 95
H-Steriliseringskontroll (ånga, sporampuller) 34
H-Steriliseringskontroll värme/gas, sportrådar 62
PS-Streptokock, odling 45
PS-Streptokock, differentierat system 34
S-Sultiam 95
S-Cytomegalovirus antikroppar 45
Fläck, bestämning av typ 235
Fläck, bestämning av blodgrupp 920
S-Teofyllin 95
S-Testosteron 168
Vaccin mot stelkramp
10 x 1 dos 12
5 x 10 doser 40
S-Tetanus antikroppar 360
S-Tobramycin, haltbestämning 65
Toxicitetsbestämning (Ph. Eur. Abnormal Toxicity) 440
S-Toxoplasma antikroppar (CF och IF) 45
S-Toxoplasma antikroppar ELISA 95
S-Treponema pallidum hemagglutination 34
S-Treponema pallidum immobilisationstest 95
Treponema pallidum, påvisning 65
FL-Trichomonas och jäst, odling 18
S-Trijodtyronin 115
S-Trijodtyronin, fixeringstest 65
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, 1-2 medicin) 115
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, c. 6 medicin) 168
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, resistensbestämning (omfattande, > 6 medicin) 345
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, bestämning av stam, mindre omfattande 370
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, bestämning av stam, omfattande 550
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, odling 45
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, färgning 25
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, färgning och odling 70
Tuberkulos- eller annan mykobakterie, odling + preliminär artbestämning 115
Tuberkulosbakterie, test på marsvin 210
S-Mässlingsantikroppar,
- test på inhibering av hemagglutinationen 95
- CF 45
Tularemi antikroppar 45
S-Cellkärneantikroppar (även Crithida) 45
S-Cellkärneantikroppar IgA 45
S-Cellkärneantikroppar IgG 45
S-Cellkärneantikroppar IgM 45
S-Tyreotropin 155
TSH-Tyreotropin i navelserum 25
S-Tyreoglobulin- och tyreoida mikrosomantikroppar 45
S-Tyroxin 95
S-Tyroxin (fritt) 150
Faecesodling 1, se F-Bakterie, odling 1
Faecesodling 2, se F-Bakterie, odling 2
S-Urat 34
DU-Urat 34
FS-Urea 34
DU-Urea 34
S-Varicella-zoster antikroppar 45
B-Blodgruppsbestämning ABO + Rh + antikroppar 34
Blododling, se B-Bakterie, odling
Vattenundersökning: KMnO-tal 30
Vattenundersökning: alkalitet 30
Vattenundersökning: aluminium 75
Vattenundersökning: ammoniak 30
Vattenundersökning: aciditet 30
Vattenundersökning: fluorid 35
Vattenundersökning: lukt, smak 12
Vattenundersökning: ledningsförmåga 12
Vattenundersökning: kadmium 40
Vattenundersökning: kalcium 35
Vattenundersökning: klorrest 35
Vattenundersökning: klorider 30
Vattenundersökning: total hårdhet 30
Vattenundersökning: koppar 30
Vattenundersökning: omfattande kemiskt undersökningspaket 320
Vattenundersökning: magnesium 35
Vattenundersökning: mangan 30
Vattenundersökning: mikrobiologisk undersökning 115
Vattenundersökning: nitrat 30
Vattenundersökning: nitrit 25
Vattenundersökning: pH-mätning 12
Vattenundersökning: järn 30
Vattenundersökning: turbiditet 10
Vattenundersökning: zink 30
Vattenundersökning: sulfat 40
Vattenundersökning: mindre omfattande kemiskt undersökningspaket 100
Vattenundersökning: etsnings 60
Vattenundersökning: färg 12
S-Röda hund antikroppar 45
S-Röda hund, immunitetsbestämning (som screening för moderskapsrådgivningsbyråerna, arbetskostnad) 10
S-Röda hund, immunitetsbestämning 45
Urinämne, se Urea
Urinsyra, se Urat
Urinodling
se U-Bakterie, odling på objektglas
se U-Bakterie, differentierat system
S-Virus antikroppar, fullständig undersökning (CF)
- ett serum 220
- parserum 440
LI-Virus antikroppar, fullständig undersökning (CF) 220
Virusodling 260
Virusantigen, påvisning 95
S-Virus antikroppar, 1 antigen (CF) 45
S-Virus antikroppar, 2-3 antigener (CF) 80
S-Virus antikroppar, 4-6 antigener (CF) 115
S-Virus antikroppar, 7-9 antigener (CF) 150
S-Virus antikroppar, specifik, IGG 95
S-Virus antikroppar, specifik, IGM 95
S-Virus antikroppar, specifik, IGA 95
S-Virus antikroppar
- gelhemolystest 45
- test på inhibering av hemagglutinationen 95
- subtypbestämning av influensa 138
- neutralisationstest 150
- immunofluorescens 45
- latex-agglutination 45
- EIA-prov 95
Weil-Felix, se Fläcktyfus
Yersinia, typning 65
S-Yersinia antikroppar 45
F-Yersinia, odling 45
Expectoratodling, se EX-Bakterie, odling
Modersmjölk, bakteriologisk kontroll 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

På de prestationer som påbörjats innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas likväl den prislista som är gällande då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 11 november 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.