934/1988

Given i Helsingfors den 11 november 198

Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern >ändras i förordningen den 30 december 1977 om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård (1094/77) 2 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1043/87), som följer:

2 §

För fullt uppehälle på mentalvårdsbyrå eller sådan vårdanstalt för sinnessjuka som avses i 1 § eller i familjevård eller internat är avgiften 65 mark per vårddag.

Då uppehälle ordnats delvis på mentalvårdsbyrå eller vårdanstalt för sinnessjuka eller i samband med vård som ordnats utanför sådan, är avgiften 30 mark per vårddag.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 11 november 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.