933/1988

Given i Helsingfors den 11 november 198

Förordning om ändring av 1 och 5 §§ förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i förordningen den 30 mars 1961 om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar (178/61) 1 § 1 mom., och 5 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1042/87), som följer:

1 §

Hos patienter som vårdas på central-, krets- och lokala sjukhus samt på andra kommunala sjukhus uppbärs följande dagavgifter:

i I klass för vårdplats i rum för en person på centralsjukhus 240 mark samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 190 mark;

i II klass för vårdplats i rum för två personer på centralsjukhus 145 mark samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 120 mark; samt

i III klass för vårdplats i rum för flera än två personer på centralsjukhus samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 65 mark.


5 §

Hos en patient som undersöks eller vårdas på sjukhusets poliklinik uppbärs en avgift om 50 mark per gång.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 11 november 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.