932/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid skolstyrelsen

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas och indras vid skolstyrelsen följande tjänster med grundlön:

Inrättas från den 1 februari 1989:

en adb-planerartjänst i avlöningsklassen A 22,

en ekonomiinspektörstjänst i avlöningsklassen A 20 och

tre biträdande inspektörstjänster i avlöningsklassen A 14.

Indras från den 1 februari 1989:

en inspektörstjänst i avlöningsklassen A 18,

en avdelningssekreterartjänst i avlöningsklassen A 16,

två maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 5 och

tre byråbiträdestjänster i avlöningsklassen A 5.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1989.

De genom denna förordning inrättade tjänsterna får första gången besättas utan att de varit lediganslagna.

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.