930/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska telesatellit- organisationen (EUTELSAT)

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av lagen den 14 juni 1958 om godkännande av vissa stadganden i konventionen rörande Förenta Nationernas privilegier och immunitet och konventionen rörande privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan samt om privilegier och immunitet även för vissa andra internationella organ (386/58):

1 §

Det i Paris den 13 februari 1987 uppgjorda protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT), som republikens president ratificerat den 16 september 1988 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos EUTELSAT:s generaldirektör den 18 oktober 1988, träder i kraft den 17 november 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 november 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 54/88)

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.