928/1988

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1988

Trafikministeriets beslut om speciell behörighet som krävs av den som använder radiosändare

Trafikministeriet har med stöd av 8 § radioförordningen av den 23 september 1988 (821/88) beslutat:

1 §

Speciell behörighet krävs av den som använder en radiosändare, om sändaren används inom sådan radiokommunikation i ett fortskaffningmedel eller inom sådan radioamatörtrafik som definieras i det radioreglemente som bifogats den internationella teletrafikkonvention som gäller i Finland.

2 §

Teleförvaltningscentralen bestämmer innehållet i de examina som skall avläggas för ådagaläggande av speciell behörighet.

När innehållet i examina bestäms skall radioreglementet iakttas i den mån det innehåller bestämmelser om examensfordringar för dem som använder en viss radiosändare eller en viss typ av radiosändare.

3 §

Teleförvaltningscentralen är skyldig att till den som avlagt examen utfärda ett certifikat som visar att han har speciell behörighet. Om avgifter för examina och certifikat stadgas särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 november 1988.

Certifikat som har beviljats med stöd av lagen angående radioanläggningar (8/27) och med stöd av den utfärdade författningar, är fortfarande i kraft.

Helsingfors den 11 november 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Kanslichef
Juhani Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.