927/1988

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare, sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1984 (513/84), beslutat:

1 §

I 9 § förordningen om pension för arbetstagare avsett löneindextal för 1989 är 1 387.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 9 november 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Tf. specialforskare
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.