924/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut ändras det inledande stycket i 1 § 1 mom. lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på ett arbetsförhållande i vilket arbetstagaren efter det år då han fyllt 13 år är verksamDenna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 73/88
Socialutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 96/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.