918/1988

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1988

Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt

Statsrådet har med stöd av 9 § investeringsskattelagen den 14 januari 1977 (54/77) vid föredragning från finansministeriet ändrat 1 § i statsrådets beslut den 7 januari 1988, sådant det lyder i beslutet den 13 juli 1988 (664/88), om uppbörd av investeringsskatt som följer:

1 §

Investeringsskatt uppbärs för en beskattningsperiod som börjar den 22 januari 1988 och utgår den 30 april 1989.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 3 november 1988

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.