916/1988

Given i Helsingfors den 4 november 1988

Lag om temporär ändring av 4 § lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis 4 § 1 mom., sådant det lyder temporärt ändrat genom lag av den 17 juni 1988 (565/88), som följer:

4 §

I bränsleaccis skall betalas

1) för blyfri motorbensin 95,39 penni per liter,

2) för annan bensin än blyfri motorbensin 119,81 penni per liter samt

3) för dieselolja 77,09 penni per liter.Denna lag träder i kraft den 10 november 1988 och gäller till utgången av 1988.

Regeringens proposition 92/88
Statsutsk. bet. 46/88
Stora utsk. bet. 111/88

Helsingfors den 4 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.