910/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om ändring av 55 § förordningen om allmänna vägar

På föredragning av trafikministern ändras 55 § 2 och 3 mom. förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) som följer:

55 §

I ett beslut, genom vilket ersättningar fastställts, bör utsättas den tid inom vilken ersättningarna skall betalas till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Beslutet skall delges kommunen. Det ankommer på väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att sörja för att de ersättningar som nämns här och, enligt vad som särskilt stadgas, räntor på dem vid försenad betalning indrivs hos kommunen.

De ersättningar som avses i 94 § 2 mom. ovan nämnda lag skall på åtgärd av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen betalas till kommunerna så snart de blivit utredda och fastställda. Även beslutet om dessa ersättningar skall delges kommunen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.