908/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Statens tekniska forskningscentral

Indras:

två forskartjänster i löneklass S 22,

en assistenttjänst i löneklass A 13 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13.

Inrättas:

två forskningsprofessorstjänster i löneklass S 28.

2 §
Tekniska kontrollcentralen

Indras:

två besiktningsmanstjänster i löneklass A 17,

en tjänst som biträdande besiktningsman i löneklass A 15 och

en besiktningsbiträdestjänst i löneklass A 5.

Inrättas:

två besiktningsmanstjänster i löneklass A 22 och

en besiktningsteknikerstjänst i löneklass A 12.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.