905/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1988

Statsrådets beslut om produktionspremie för sockerbetor

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Såsom regionalt prispolitiskt stöd erläggs till fysisk person i produktionspremie för sockerbetor av 1988 års skörd, som denne producerat på nedan i 3 § avsett område och sålt som råvara till en i lagen om socker (1327/87) avsedd sammanslutning som bedriver sockerproduktion.

2 §

I premie erläggs på I området 3,4 penni och på II området 6,4 penni per kilogram mottagna sockerbetor.

3 §

Vid utbetalningen av produktionspremie tillämpas följande indelning i områden:

I området:

I Björneborgs stad förutvarande Ahlainens kommuns områden, Påmarks, Norrmarks, Kullaa, Lavia, Kiikoinens och Suodenniemi kommuner, Ikalis stad, Tavastkyro och Mouhijärvi kommuner, Vammala stad, Äetsä, Vesilahti och Birkala kommuner, Nokia stad, Ylöjärvi, Viljakkala och Ruovesi kommuner, Tammerfors stad, Lempäälä och Kangasala kommuner, Orivesi stad, Juupajoki och Vilppula kommuner, Mänttä stad, Kuorevesi, Längelmäki, Sahalahti, Kuhmalahti och Kuhmoinens kommuner, Jämsä stad, Luhanka och Sysmä kommuner, Heinola landskommun, Heinola stad, Hartola, Pertunmaa, Mäntyharju, Suomenniemi, Savitaipale, Taipalsaari och Lemi kommuner, Villmanstrands stad, Nuijamaa och Joutseno kommuner, Imatra stad; inom Ålands och Åbo skärgård Brändö, Kumlinge, Föglö, Sottunga, Vårdö, Kökars, Gustavs, Houtskärs, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua kommuner samt inom Geta, Lemlands, Finströms, Dragsfjärds och Rimito kommuner, i Pargas och Nystads städer de områden som jordbruksstyrelsen bestämmer.

II området:

Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Kuopio och Norra Karelens län; i Åbo och Björneborgs län Kankaanpää och Parkano städer, Sastmola, Siikainens, Honkajoki, Karvia, Jämijärvi och Kihniö kommuner; i Tavastehus län Virdois stad och Kuru kommun; i Mellersta Finlands län Jyväskylä, Äänekoski, Suolahti, Keuruu, Jämsänkoski och Saarijärvi städer, Petäjävesi och Korpilahti kommuner, Jyväskylä landskommun, Muurame, Säynätsalo, Toivakka, Leivonmäki, Joutsa, Multia, Uurainens, Laukaa, Hankasalmi, Pylkönmäki, Sumiainens, Konnevesi, Karstula, Kannonkoski, Konginkangas, Kyyjärvi, Kivijärvi, Viitasaari, Kinnula och Pihtipudas kommuner; i St Michels län St Michels, Pieksämäki och Nyslotts städer, Kangasniemi, Hirvensalmi och Haukivuori kommuner, St Michels landskommun, Juva, Anttola, Ristiina, Sulkava, Puumala och Punkaharju kommuner, Pieksämäki landskommun, Jäppilä, Virtasalmi, Jorois, Rantasalmi, Kangaslampi, Heinävesi, Enonkoski, Kerimäki och Savonranta kommuner; i Kymmene län Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari och Uukuniemi kommuner.

4 §

Produktionspremie erläggs av jordbruksstyrelsen till en sammanslutning, som bedriver sockerproduktion, sedan denna har tillställt jordbruksstyrelsen utredning över ovan i 1 § avsedda sockerbetor, som den inköpt av producenter, samt annan av jordbruksstyrelsen föreskriven utredning. Tillverkaren skall ofördröjligen erlägga den erhållna premien vidare till producenten.

5 §

Har en sammanslutning, som bedriver sockerproduktion, erhållit produktionspremie utan grund eller till större belopp än vad den skulle ha kunnat beviljas enligt detta beslut, iakttas i fråga om återbäring vad som stadgas i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

6 §

Lantbruksdistriktet skall för sin del övervaka iakttagandet av detta beslut och med stöd av detsamma utfärdade bestämmelser.

En sammanslutning, som bedriver sockerproduktion, är skyldig att bereda av jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktet förordnad inspektör tillfälle att på anfordran granska dess bokföring och räkenskapsböcker samt andra handlingar i fråga om de omständigheter som rör erläggande av produktionspremie och att även annars biträda vid utförandet av granskningen.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 2 november 1988.

Helsingfors den 27 oktober 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.