901/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om ändring av förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs 7 § 3 mom. och 12 § förordningen den 29 april 1960 om övervakning av tillverkningen av köttprodukter (211/60) samt

ändras 3 § 2 mom. och 4 § som följer:

3 §

Denna förordning gäller inte beredning av färdigmat av kött, framställning av malet kött och malda organ på parti- eller minutförsäljningsställen för livsmedel eller beredning av köttprodukter i förplägnadsrörelser.

4 §

Kylinrättningar och fryserier, vilka är att betrakta som kötthanteringsinrättningar och vilka endast tidvis eller tillfälligt tar emot kött som tillhör någon annan än inrättningens ägare eller innehavare, är underställda övervakning endast då kött av här nämnt slag inlämnats till dem för kylning eller frysning och förvaring.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.