847/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av 3 § förordningen om Uleåborgs universitets forskningsinstitut för norra Finland

På föredragning av undervisningsministern ändras 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten förordningen den 10 augusti 1984 om Uleåborgs universitets forskningsinstitut för norra Finland (595/84) som följer:

3 §

Direktionen har till uppgift:


5) att göra framställning om besättande av tjänster vid forskningsinstitutet samt om anställning av tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande;

6) att göra framställning eller avge utlåtande om interimistisk skötsel av vakanta tjänster vid forskningsinstitutet samt om tjänstledigheter och om skötseln av tjänster under tiden för tjänstledighet;Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.