843/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1988

Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 2 § i sitt beslut den 1 april 1976 om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör, sådan denna paragraf lyder i statsrådets beslut av den 6 februari 1986 (103/86), som följer:

2 §

I prissänkningsersättning kan för inhemskt smör i lös vikt, som har sålts till idkare av bageri-, kex-, sötsaks- och handelsköksindustri för det i 1 § avsedda ändamålet, erläggas 14,38 mark per kilogram under förutsättning, att priset har understigit det fastställda partiförsäljningspriset för smör i lös vikt med minst 17,12 mark per kilogram. Likaså kan prissänkningsersättning till nämnda belopp erläggas till idkare av mejerirörelse för den mängd smör som denne själv använder för industriell tillverkning av nämnda produkter.


Detta beslut träder i kraft den 5 oktober 1988 och det tillämpas från och med den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 29 september 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Föredragande
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.