842/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1988

Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § förordningen den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/75) och 1 § 1 mom. statsrådets beslut den 31 december 1987 om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador (1332/87) beslutat:

1 §

Såsom tilläggspris för råg och vete enligt 1 § 1 mom. statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador kan i hela landet betalas 14 penni per kilogram, under de förutsättningar som nämns i sagda beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 5 oktober 1988.

Helsingfors den 29 september 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.