841/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av 10 § förordningen om olycksfallsverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 10 § 1 mom. förordningen den 20 februari 1987 om olycksfallsverket, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 29 januari 1988 (78/88), som följer:

10 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid olycksfallsverket är:

1) för överdirektören juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter,

2) för direktören juris kandidatexamen samt förtrogenhet med domarvärv,

3) för avdelningschefen vid allmänna avdelningen juris kandidatexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) för avdelningschefen vid ekonomiavdelningen ekonomexamen eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med statens räkenskapsföring och med ekonomiska angelägenheter,

5) för avdelningscheferna vid militärinvalidavdelningen och avdelningen för militära försörjningspensioner juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde,

6) för byråchef, överinspektör och skadeersättningsjurist juris kandidatexamen,

7) för kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med räkenskapsföringsuppgifter,

8) för arkivarie vid militärsanitetsarkivet för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och högre arkivexamen samt för annan arkivarie och biträdande arkivarie för tjänsten lämplig högskoleexamen och arkivvårdsexamen,

9) för planeringssekreterare för tjänsten lämplig högskoleexamen, samt

10) för föredragande och notarie vicenotarieexamen eller motsvarande för tjänsten lämplig högskoleexamen.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1988.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.