840/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av 4 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 2 mom. förordningen den 31 december 1985 om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1117/85), som följer:

4 §

Såsom anstaltsvård betraktas

1) vård i specialanstalt;

2) i 24 § socialvårdslagen nämnd anstaltsvård; samt

3) sådan av kommun eller kommunalförbund anordnad vård på vårdplats som försiggår dygnet runt, till den del avgift för vården kunde uppbäras enligt patientens betalningsförmåga samt sådan på vårdplats given kortvarig vård vars huvudsakliga ändamål är medicinsk rehabilitering.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.