839/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid post- och televerket

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Post- och televerket

Ändras:

en institutsföreståndartjänst i löneklass A 23 till en biträdande byråchefstjänst i samma löneklass,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 22 till en inspektörstjänst i samma löneklass,

nio biträdande postkontorschefstjänster i löneklass A 20 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

en postområdeschefstjänst i löneklass A 20 till en biträdande postområdeschefstjänst i samma löneklass,

nitton biträdande postkontorschefstjänster i löneklass A 19 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

femton biträdande postkontorschefstjänster i löneklass A 18 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

nio biträdande postkontorschefstjänster i löneklass A 17 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

en biträdande postkontorschefstjänst i löneklass A 16 till en biträdande postområdeschefstjänst i samma löneklass,

fyra kontorsförmanstjänster i löneklass A 16 till kontorsföreståndartjänster i samma löneklass,

en avdelningsförmanstjänst i löneklass A 16 till en kontorsföreståndartjänst i samma löneklass,

fjorton byråsekreterartjänster i löneklass A 16 till avdelningsförmanstjänster i samma löneklass,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 15 till en kontorsföreståndartjänst i samma löneklass och

en tjänst som övervakare av frankeringsmaskiner i löneklass A 14 till en postmansförmanstjänst i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.