838/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om rätt att sända tjänsteförsändelser i posttrafik

På föredragning av trafikministern

upphävs 9 § förordningen den 11 juni 1976 om rätt att sända tjänsteförsändelser i posttrafik (501/76) samt

ändras 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 september 1986 (699/86) som följer:

2 §

Riksdagen, statens myndigheter och de myndigheter på Åland som motsvarar dessa äger rätt att i tjänsteärenden såsom tjänsteförsändelser sända adresserade postförsändelser av alla slag. Sådana statliga affärsverk som omfattas av lagen om statens affärsverk (627/87) äger likväl inte rätt att sända tjänsteförsändelser. Trots detta äger Statens tryckericentral rätt att begagna rätten att sända tjänsteförsändelser vid tryckning och postning av postförsändelser från myndigheter som äger rätt att sända tjänsteförsändelser samt officiella tidningen och Finlands författningssamling. Statens tryckericentral äger inte rätt att sända tjänsteförsändelser i sådana fall då den fungerar som förläggare för en tidning och någon annan statlig myndighet är utgivare. Av statens myndigheter tillsatta organ äger rätt att begagna den rätt att sända tjänsteförsändelser, som tillkommer tillsättaren av berörda organ.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordning träder i kraft.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.