834/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 september 1988

Justitieministeriets beslut om ibruktagande av lagfarts- och inteckningsregistret i Hyvinge, Juva och Vanda domsagor

Justitieministeriet har med stöd av 26 § lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) beslutat:

1 §

Lagfarts- och inteckningsregistret tas i bruk i Hyvinge, Juva och Vanda domsagor inom hela deras verksamhetsområde som ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom angivet inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister.

2 §

Om ibruktagande av åtkomstregistret fattas särskilt beslut.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 28 september 1988

Minister
Christoffer Taxell

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.