829/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1988

Statsrådets beslut om verkställandet av granskningar som beror på prisstopp

Statsrådet har med stöd av 11 § lagen den 28 juni 1958 om bestraffning av brott mot vissa fullmaktslagar (305/58) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Specialforskare, forskare och inspektör vid konkurrensverket samt inspektör och biträdande inspektör som länsstyrelsen förordnat har för verkställighet och tillsyn i fråga om lagen om prisstopp (717/88), vars överträdande beivras enligt lagen om bestraffning av brott mot vissa fullmaktslagar (305/58), och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt för utredande av brott mot dem rätt att förrätta granskningar.

2 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 27 juni 1973 om verkställandet av granskningar, föranledda av fullmaktslagen angående reglementering av pris, avgifter och hyror (559/73).

Helsingfors den 29 september 1988

Minister
Pertti Salolainen

Byråchef
Kristian Tammivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.