828/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1988

Statsrådets beslut om ändring av proteinaccisen

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag angående ändring av lagen om proteinaccis (1092/85) har statsrådet med stöd av 11 § lagen om proteinaccis vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

Proteinaccis skall erläggas i enlighet med den bifogade accistabellen.

2 §

Införs till landet foderblandningar för vilkas tillverkning har använts i detta beslut nämnt proteinfoder, skall proteinaccis betalas på basis av råproteinhalten i detta foder i foderblandningen till ett belopp av 0,75 mark per kilogram råprotein. Lämnar importören inga uppgifter därom, fastställs skatten på basis av den totala råproteinhalten i produkten.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988.

Med undantag av lantbruksproducent är den som den 1 oktober 1988 har i lager proteinfoder, för vilka erlagts accis, berättigad att på ansökan få återbäring motsvarande skillnaden mellan den accis som erlagts och i detta beslut avsedd accis. Ansökan skall riktas till vederbörande distriktstullkammare senast vid utgången av november 1988.

Helsingfors den 29 september 1988

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Proteinaccis mk/kg enligt nettovikt
Soijabönor 1. 0,27
Soijakaka 2. 0,33
Sojamjöl 3. 0,35
Sojaprotein 4. 0,45
Rybs- och rapsfrö 5. 0,17
Rybs- och rapskaka 6. 0,24
Rybs- och rapsmjöl 7. 0,26
Solrosfrö 8. 0,15
Solroskaka 9. 0,25
Solrosmjöl 10. 0,27
Drankmjöl, drankfoder (25) och drankfoderblandning (25) 11. 0,19
Drankfoder (30) och drankfoderblandning (30) 12. 0,23
Drankfoder (35) och drankfoderblandning (35) 13. 0,27
Drankfoder (40) och drankfoderblandning (40) 14. 0,30
Vetegroddar 15. 0,20
Veteprotein 16. 0,25
Vetegluten 17. 0,58
Kornprotein 17 a. 0,38
Majsgluten 18. 0,48
Potatisprotein 19. 0,59
Foderjäst 20. 0,32
Pekilo 21. 0,36
Bakteriemassa 22. 0,53
Fodermjölkpulver 23. 0,27
Foderkärnmjölkspulver 24. 0,24
Demel-pulver 25. 0,18
Fodervasslepulver med låg laktoshalt 26. 0,17
Fiskmjöl 27. 0,52
Fiskbenmjöl 28. 0,36
Fiskprotein 29. 0,60
Fisklimvatten 30. 0,63
Köttfodermjöl (askhalt ≧ 15 %) 31. 0,45
Köttfodermjöl (askhalt < 15 %) 32. 0,58
Köttbenfodermjöl (askhalt ≧ 30 %) 33. 0,35
Köttbenfodermjöl (askhalt < 30 %) 34. 0,40
Foderbenkross 35. 0,32
Levermjöl 36. 0,51
Blodmjöl 37. 0,65
Fjädermjöl 38. 0,62
Mäskmjöl 40. 0,16
Korn-groddfoder 41. 0,15
Lupinfrö 42. 0,23
Med undantag av foderärt andra produkter som godkänts att användas som foder vilkas råproteinhalt är minst 19 procent av produktens vikt 43. 0,75 mk per kilogram råprotein

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.