826/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om temporärt undantag från penningautomatförordningen

På föredragning av inrikesministern stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 31 § 1 mom. penningautomatförordningen stadgar om den tid inom vilken ansökan skall göras får ansökan, som avser understöd vilket utdelas 1989 och som gäller forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet inom socialvården, anpassnings- och arbetsträning samt näringsrådgivning för invalider, sysselsättandet av synskadade hantverkare eller centret för utbildning och forskning inom äldreomsorgen, tillställas social- och hälsovårdsministeriet före utgången av oktober 1988.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.