824/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1988

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av statens radiofonds medel

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet beslutat ändra 2 § i sitt beslut av den 30 december 1980 (1090/80) om användningen av statens radiofonds medel som följer:

2 §

Förslag till dispositionsplan beträffande radiofondens medel uppgörs av Teleförvaltningscentralen och förslaget bör sändas till trafikministeriet senast en månad innan följande finansår börjar. Oy Yleisradio Ab skall senast en månad före utgången av ovannämnda tid tillställa Teleförvaltningscentralen en utredning om hur mycket medel bolaget behöver för fondens ifrågavarande finansår.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 22 september 1988

Minister
Matti Puhakka

Äldre regeringssekreterare
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.