820/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om post- och televerket

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 29 maj 1981 (368/81) om post- och televerket 3 § 1 mom. 2 punkten, varvid den nuvarande 3 punkten blir 2 punkt, och 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1987 (1086/87), samt

ändras 5 § 1 mom. 3 punkten och 33 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 26 februari 1988 (193/88), som följer:

5 §

Vid post- och telestyrelsen finns utöver den högsta ledningen


3) som gemensamma stöd- och serviceenheter en administrativ avdelning, en ekonomiavdelning, en juridisk enhet, administrativa funktionens interna tjänster, en enhet för ekonomiförvaltningstjänster, en bilcentral, en datacentral, en materialtjänst, en fastighetstjänst, en reklamtjänst och en personalutvecklingscentral samt till stöd för den högsta ledningen en informationsenhet, en enhet för internationella ärenden och samhällsrelationer och en enhet för intern revision.

33 §

Vid förhinder för en överdirektör träder någon av generaldirektören förordnad direktör eller annan tjänsteman i hans ställe.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.