819/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 15 juli 1988 om trafikministeriet (660/88) 3 och 4 §§, 5 § 1 mom. och 26 § som följer:

Ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar
3 §

Underställda ministeriet är

1) Statsjärnvägarna,

2) väg- och vattenbyggnadsverket,

3) post- och televerket,

4) Teleförvaltningscentralen,

5) luftfartsförvaltningen,

6) Meteorologiska institutet,

7) Bilregistercentralen och

8) förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Avdelningen för kommunikationsförvaltning
4 §

Chefen för avdelningen för kommunikationsförvaltning har titeln överdirektör.

5 §

Avdelningen för kommunikationsförvaltning handlägger ärenden som gäller

1) post- och televerket,

2) teleinrättningar med koncession,

3) teleförvaltningscentralen,

4) postväsendet,

5) tele- och radioverksamheten,

6) rundradio- och kabelsändningsverksamheten samt

7) kommunikationsforskning.


26 §

Chefen för avdelningen för kommunikationsförvaltning avgör ärenden i vilka trafikministeriets befogenheter grundar sig på

1) 5 §, 20 §, 21 § 2 eller 3 mom. eller 24 § 1 eller 2 mom. telelagen (183/87),

2) 1 § 3 punkten, 2 § 2 mom., 6 § 3 mom., 12 §, 13 § 2 mom. eller 17 § teleförordningen (374/87),

3) 17 § förordningen om teleförvaltningen (662/88),

4) 4 § 4 mom., 9 § eller 13 § 2 mom. radiolagen (517/88),

5) 1 § 2 mom. 6 punkten eller 25 § kabelsändningslagen (307/87),

6) 1 § 3 mom. eller 3 § 1 mom. eller 6 § kabelsändningsförordningen (526/87), eller

7) villkoren i de med stöd av telelagen, lagen angående radioanläggningar (8/27) och kabelsändningslagen beviljade koncessionerna.

Dessutom avgör chefen för avdelningen för kommunikationsförvaltning med stöd av 3 § lagen om teleförvaltningen (518/88) av de ärenden i vilka avgörandet har förbehållits trafikministeriet de som gäller tekniska föreskrifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.