816/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1988

Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut om räntestödskrediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer

Statsrådet har vid föredragning från utrikesministeriet ändrat 12 § i sitt beslut av den 12 februari 1987 om räntestödskrediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer (200/87) som följer:

12 §

Utrikesministeriet kan deponera de medel som behövs för utbetalning av räntestöd periodvis på ett konto som öppnas i mottagarlandets namn i Finlands Bank. Statskontoret betalar det deponerade räntestödet för mottagarlandets räkning till Finlands Exportkredit Ab på de dagar då räntan på räntestödskrediten förfaller till betalning.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober >1988.

Helsingfors den 22 september 1988

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Biståndsråd
Liisa Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.