814/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av 2 § förordningen om statens uppfostringsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 13 oktober 1978 om statens uppfostringsanstalter (769/78) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 18 mars 1988 (246/88), som följer:

2 §

Statens uppfostringsanstalter är Harvialan koulukoti, Koivikon koulukoti, Kylliälän koulukoti, Pernasaaren koulukoti, Sairilan koulukoti, Sippolan koulukoti, Vanajan koulukoti, Vuorelan koulukoti och Yläneen koulukoti samt Lagmansgården, vilka nedan kallas anstalter.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.