813/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om indragning av tjänster i Kotiniemi skolhem

På föredragning av ministern för handläggning av frågor som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 6 § 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Kotiniemi skolhem

Indras:

en föreståndartjänst i löneklass C 54,

en biträdande föreståndartjänst i löneklass C 52,

två lärartjänster i löneklass C 41,

en psykologtjänst i löneklass A 19,

en specialsjukskötartjänst i löneklass A 15,

en socialkuratorstjänst i löneklass A 15,

en gruppledartjänst i löneklass A 13,

två gruppledartjänster i löneklass A 11,

en undermaskinmästartjänst i löneklass A 11,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10,

två kosthållersketjänster i löneklass A 10,

tretton gruppledartjänster i löneklass A 9,

en vårdartjänst i löneklass A 9 och

en nattvaktstjänst i löneklass A 4.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.