811/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av 9 och 21 §§ förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras 9 § 2 mom. och 21 § 1 mom. förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd, sådana de lyder i förordning av den 12 juni 1981 (412/81), som följer:

9 §

En prestation som understiger 20 mark återbärs inte.

21 §

Är det belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall uppbäras eller indrivas mindre än 40 mark, uppbärs eller indrivs det inte. Om > det belopp som skall återbäras är mindre än 20 mark, återbärs det inte.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.