809/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

Ändras:

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 19 till en planerartjänst i samma löneklass,

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 18 till en planerartjänst i samma löneklass,

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 17 till en planerartjänst i samma löneklass,

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

två byråbiträdestjänster i löneklass A 4 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en övervaktmästartjänst i löneklass A 12 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

två vaktmästartjänster i löneklass A 9 till expeditionsvaktstjänster i samma löneklass, och

en tjänst som yngre vaktmästare i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

2 §
Länsstyrelsen i Tavastehus län

Ändras:

en skolinspektörstjänst i löneklass A 24 till en yrkesutbildningsinspektörstjänst i samma löneklass,

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 18 till en planerartjänst i samma löneklass,

en länsbokhållartjänst i löneklass A 18 till en kamrerstjänst i samma löneklass,

en länsbokhållartjänst i löneklass A 17 till en kamrerstjänst i samma löneklass,

en inspektörstjänst i löneklass A 16 till en tjänst som biträdande inspektör i samma löneklass,

en länskassörstjänst i löneklass A 12 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en övervaktmästartjänst i löneklass A 12 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

3 §
Länsstyrelsen i Kymmene län

Ändras:

två länsbokhållartjänster i löneklass A 18 till kamrerstjänster i samma löneklass,

en inspektörstjänst i löneklass A 17 till en tjänst som biträdande inspektör i samma löneklass,

en länskassörstjänst i löneklass A 12 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

4 §
Länsstyrelsen i S:t Michels län

Ändras:

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

två tjänster som yngre vaktmästare i löneklass A 8 till expeditionsvaktstjänster i samma löneklass.

5 §
Länsstyrelsen i Kuopio län

Ändras:

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en tjänst som yngre vaktmästare i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

6 §
Länsstyrelsen i Norra Karelens län

Ändras:

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 till en utbildnings- och informationssekreterartjänst i samma löneklass,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

7 §
Länsstyrelsen i Vasa län

Ändras:

en länsbokhållartjänst i löneklass A 18 till en kamrerstjänst i samma löneklass,

en länsbokhållartjänst i löneklass A 17 till en kamrerstjänst i samma löneklass,

en länskassörstjänst i löneklass A 13 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 7 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en övervaktmästartjänst i löneklass A 11 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en tjänst som yngre vaktmästare i löneklass A 7 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

8 §
Länsstyrelsen i Mellersta Finlands län

Ändras:

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 till en informatörstjänst i samma löneklass,

en huvudbokförartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 7 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 11 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass, och

två vaktmästartjänster i löneklass A 9 till expeditionsvaktstjänster i samma löneklass.

9 §
Länsstyrelsen i Uleåborgs län

Ändras:

tre länsbokhållartjänster i löneklass A 18 till kamrerstjänster i samma löneklass,

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en övervaktmästartjänst i löneklass A 12 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 7 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 5 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

10 §
Länsstyrelsen i Lapplands län

Ändras:

två länsbokhållartjänster i löneklass A 18 till kamrerstjänster i samma löneklass,

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 9 till en vaktmästerichefstjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 5 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.