808/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av 1 § förordningen om eggvapen

På föredragning av inrikesministern ändras 1 § 2 mom. förordningen den 27 maj 1977 om eggvapen, sådant det lyder i förordning av den 19 januari 1979 (40/79), som följer:

1 §

Stadgandena i lagen om eggvapen angående farligt eggvapen skall även tillämpas på elbatong, precisionsslangbåge och annat motsvarande redskap som avses bli använt för att skada någon annan eller vars egenskaper gör att det lämpar sig för detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.