800/1988

Given i Helsingfors den 16 september 1988

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om tillämpning av zontariff i personnärtrafiken på statsjärnvägarna inom huvudstadsregionen

På föredragning av trafikministern ändras 3 § förordningen den 15 februari 1974 om tillämpning av zontariff i personnärtrafiken på statsjärnvägarna inom huvudstadsregionen (167/74), sådan den lyder i förordning av den 25 september 1987 (761/87), som följer:

3 §

Som biljetter i zontariffen säljes enkla biljetter, tio resors biljetter och månadsbiljetter. För andra klass biljetterna är priserna följande:

Giltighet Enkel biljett mk 10 resors biljett mk Månadsbiljett mk
inom en zon 6,50 55,00 145,00
inom två zo ner 10,00 85,00 260,00
inom tre ,, 14,00 119,00 365,00
inom fyra ,, 18,50 157,00 435,00
inom fem ,, 23,00 196,00 535,00
inom sex ,, 28,00 238,00 595,00

Järnvägsstyrelsen fastställer de övergångsområden vid zongränserna, inom vilka tariffen för ett färre antal zoner tillämpas, även om delar av två eller flere zoner ingår i den totala resesträckan.

I övrigt tillämpas på dessa biljetter bestämmelserna i förordningen innefattande tariffstadga för statsjärnvägarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, dock så, att däri stadgade priser tillämpas även på den del av priset för sådana före sagda datum för flere månader sålda månadsbiljetter, som hänför sig till full giltighetsmånad efter den 1 januari 1989.

Helsingfors den 16 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.