798/1988

Given i Helsingfors den 16 september 1988

Förordning om vissa tjänstearrangemang inom justitieministeriets förvaltningsområde

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Justitieministeriet

Inrättas:

Allmänna avdelningen

en inspektörstjänst i löneklass A 21,

en biträdande inspektörstjänst i löneklass A 15,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10

Justitieförvaltningsavdelningen

en äldre regeringssekreterartjänst i löneklass A 26.

Indras:

Allmänna avdelningen

två kanslisttjänster i löneklass A 9 och

en vaktmästartjänst i löneklass A 8

Justitieförvaltningsavdelningen

en överinspektörstjänst i avtalslöneklass S 26 och

en planerartjänst i avtalslöneklass S 23.

2 §
Rådstuvurätterna och magistraterna

Inrättas:

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 15,

fyrtio avdelningssekreterartjänster i löneklass A 14 och

fyra avdelningssekreterartjänster i löneklass A 13.

Indras:

en kansliföreståndartjänst i löneklass A 15,

fyrtio kansliföreståndartjänster i löneklass A 14 och

fyra kansliföreståndartjänster i löneklass A 13.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder för besättande av de genom denna förordning inrättade tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt räknat från vilken tjänsten inrättas.

En tjänst som inrättas genom denna förordning kan första gången besättas utan att den förklaras ledig.

De tjänster som inrättas enligt 2 § kan första gången besättas utan hinder av vad som stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsten.

Helsingfors den 16 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.